Pokud se vám naše činnost zamlouvá a chcete se zapojit, je zde několik možností. Mohli bychom vám mazat med kolem pusy a složitě zaobalovat co od vás chceme, ale to není náš styl. Pokud chcete projekt podporovat, pravděpodobně chápete všechny jeho přínosy jak pro děti, tak pro vás samotné. Zdlouhavé vysvětlování tedy není potřeba.

 

Finanční podpora

Naprosto nepostradatelná část, bez té se prostě neobejdeme, protože náklady jsou opravdu vysoké

Můžete přispět na

Číslo účtu: 2900659926/2010

Banka: Fio banka, a.s.

 

Můžete přispět také prostřednictvím PayPal:
 

Materiální podpora

Pro svou činnost potřebujeme kromě peněz také vybavení a prostory. Pokud disponujete například prostory pro výuku či kanceláře, prozatím ve větších městech ČR, nepotřebujete je, nebo se chcete zviditelnit kontaktujte nás.

Stejně tak lze darovat vybaveí pro výuku. Notebooky, telefony, tablety, projektory… nejsme ale bazar ani skládka, vybavení musí být nové a výkonem adekvátní potřebám studentů.

 

Lektorská činnost

Jedna z nejdůležitějších věcí celkově. Abychom byli schopni efektivně pracovat, potřebujeme odborníky z vyjmenovaných oborů, kteří jsou ochotní nezištně pomoci s výukou dětí v rámci své lokality. Je samozřejmostí, že ve chvíli, kdy budou prostředky navíc, dostanou lektoři zaplaceny minimálně náklady. V tuto chvíli je to ovšem zcela dobrovolnická činnost, ze které neplyne naprosto nic materiálního. Více o tom, jak se stát lektorem se dozvíte zde

 

Mediální podpora

Je logické, že potřebujeme také mediální podporu vámi tvrdě vybudovaného brandu. V tomto případě ale opravdu vybíráme partnery, se kterými chceme spolupracovat, protože podle toho jsme posuzováni i my sami. Nejde nám o zahlcení internetu ikonkami a bannery a vybírání pětikorunových částek za reklamu, nebo mikroplatby.

Nemáme ani nejmenší zájem na to, stát se tuctovou nadací, která ukáže růžky vždy jen v případě, kdy to může hodit nějaký peníz. Naše činnost je kontinuální a dlouhodobá a tak by mělo vypadat i partnerství. Pokud si myslíte, že jste dostatečně etablovaní na trhu, váš obor je příbuzný a chcete se zabývat smysluplnou charitativní činností, nebo si vylepšit renomé, kontaktujte nás a my vaši nabídku zvážíme.

Individuální dárci – Podmínky daňového zvýhodnění

Podmínky daňového zvýhodnění pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu.
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.
Právnická osoba – Podmínky daňového zvýhodnění

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.
Podrobné informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.