Nadační fond Šance pro nadání
Kamil Horký

V letech 1994 až 1998 vystudoval výpočetní techniku na Střední škole aplikované kybernetiky Hradec Králové a v letech 2005 až 2009 pak bakalářský obor aplikovaná informatika na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (získal tak titul Bc.). Mezi lety 1998 a 2010 pracoval jako počítačový technik, správce sítě a IT manažer v různých soukromých společnostech (Lithec Jaroměř, APON – Novak, Karsit, QPOR). Od roku 2010 podniká v oblasti informačních technologií a bezpečnosti

Nadační fond Šance pro nadání
Robert Adámek

Za svou kariéru získal bohaté zkušenosti v oblasti grafiky a DTP a IT obecně. Pracoval jako správce/projektant sítí, grafik, telekomunikační technik či prodejce IT (MU MHaH, ET, DawnMeats LtD, IGL Design, Verbal Media s.r.o., …) a posledních pět let zastává post obchodního ředitele ve společnosti ITAGE. Informačními technologiemi se zabývá od roku 1999. Spolupracuje s mnoha grafickými a vývojářskými studii jako marketingový a reklamní konzultant. Jeho koníčkem je fotografování a cestování.

Nadační fond Šance pro nadání
Filip Procházka

Programátor a počítačový nadšenec